• 1

Akcja ma na celu przybliżenie uczniom, rodzicom i nauczycielom tematyki związanej z afazją. Afazja rozwojowa – to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka.