• 1

Zapraszamy na spotkanie nauczycieli wspomagających w ramach  sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 06.06.2024r (czwartek) o godz. 11.30. w siedzibie poradni- ul. Pocztowa 17/1, Strzelin.

Temat główny spotkania: Podsumowanie sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2023/2024.

Ponadto wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami i spostrzeżeniami.

Koordynator: Sylwia Dul-Stasienko

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. 71 3920749

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie informuje, że z dniem

1 czerwca bieżącego roku uruchamia dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Zapisy pod nr telefonu 713920749 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14.

Ilość miejsc ograniczona.

Oferujemy zajęcia dla różnych grup wiekowych – indywidualne i grupowe.

Informujemy, że zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest od czerwca do grudnia 2024 r.

Zapraszamy do kontaktu

Sieć współpracy i samokształcenia

Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów z placówek oświatowych na terenie powiatu strzelińskiego

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelinie zaprasza:

Dnia 05 czerwca 2024 r. godz. 10:30 - Spotkanie sieci pedagogów i psychologów szkolnych - konieczne telefoniczne potwierdzenie udziału 

 Temat : Podsumowanie i propozycje tematów na spotknia w roku szkonym 2024/2025.          

Miejsce zebrania: PPP w Strzelinie, ul. Pocztowa 17/1, Strzelin.

Prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie 71/39 207 49

Zapraszamy.

ZESPÓŁ WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

(pomoc merytoryczna, porady, wzajemna wymiana doświadczeń)

Spotkanie zaplanowane jest w tutejszej poradni na 24 maja 2024r., godz. 10:30

Temat : Podsumowanie i propozycje tematów na spotknia w roku szkonym 2024/2025.   

Koordynator Mariusz Gulczyński

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. 71 3920749 

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie logopedów w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędą się:

07.03.2024 roku, o godzinie 10.30 

09.05.2024 roku, o godzinie 10:30

w siedzibie poradni – ul. Pocztowa 17/1 w Strzelinie. Przewidywany czas spotkania 90 minut.

 

Aleksandra Zawistowska – koordynator sieci.