• 1

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA LOGOPEDÓW.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie logopedów w ramach sieci współpracy i samokształcenia, które odbędzie się 23.11.2023 roku, o godzinie 10.30 w siedzibie poradni – ul. Pocztowa 17/1 w Strzelinie.

Będzie to spotkanie organizacyjne, omówimy zasady współpracy oraz opracujemy harmonogram spotkań w bieżącym roku szkolnym.

Aleksandra Zawistowska – koordynator sieci.

ZESÓŁ WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z AUTYZMEM w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (pomoc merytoryczna, poradnictwo, wzajemna wymiana doświadczeń)

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest w tutejszej poradni na 24 listopada 2023 r., godz. 8.30

Kolejne terminy:

15.12.2023r. o godz. 8:30

19.01.2024r. o godz. 8:30

 

Koordynator Małgorzata Grabas

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. 71 3920749

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  dla nauczycieli wspomagających

W ramach kontynuacji w roku szk. 2023/24 cyklicznych spotkań w tutejszej poradni, zapraszamy zainteresowanych nauczycieli  w dniu 2 listopada 2023 r. na godz. 11.30 .

Kolejne terminy:

14.12.2023r. o godz. 11:30

11.01.2024r. o godzinie 11:30

 

Koordynator Małgorzata Grabas

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. 71 3920749

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie ogłasza nabór na zajęcia Treningu Zastępowania Agresji dla uczniów klas VI – VIII.

                Zajęcia będą odbywać się co tydzień w środy w godzinach 1500 1600.

 

Zapisy pod numerem telefonu: 71 392 07 49.

OFERTA PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DIAGNOZY ODBYWAJĄCE SIĘ W PORADNI:

 • • Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne zakresie potrzeb edukacyjnych oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych, zaburzeń integracji sensorycznych

TERAPIE I ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE PORADNI

 • • Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna,
 • • Trening umiejętności społecznych
 • • Terapia ręki
 • • Arteterapia
 • • Terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • • Terapia SI
 • • Trening zastępowania agresji (VI-VIII)- cykl zajęć
 • • Trening umiejętności społecznych (I-IV)- cykl zajęć
 • • Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów –terapia rodzin
 • • Trening umiejętności wychowawczych dla Rodziców
 • • Terapia pedagogiczna - Tyflopedagogiczna

PORADNIA OFERUJE W RAMACH KONSULTACJI:

 • • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • • Konsultacje w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego
 • • Konsultacje i porady dla uczniów i ich rodziców zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem
 • • Wspomaganie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania oraz edukacji włączającej
 • • Wspomaganie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo
 • • „Dzień otwarty”- zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

DODATKOWO:

 • • Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających
 • • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny –udział w zespołach wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach lub konsultacjach
 • • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

BADANIA PRZESIEWOWE – na terenie przedszkoli, szkół:

 • • Przesiewowe badania mowy
 • • Przesiewowe badania psychologiczno- pedagogiczne w klasach 0
 • • Badania słuchu Platforma Badań Zmysłów – na terenie poradni

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY:

 1. W zakresie orientacji zawodowej:
 • • Poznaj siebie –rola samooceny, zainteresowań w trafnym wyborze zawodu (kl. VIII)
 • • Ósmoklasisto –już dziś zaplanuj swoja przyszłość
 1. W zakresie profilaktyki uzależnień :
 • • „ Bezpieczeństwo” (kl. I-III)
 • • „ Sieciaki” (kl. I- III)
 • • „ Stop uzależnieniom” (kl. IV-VIII)
 • • „ Stop cyberprzemocy” (kl. IV-VIII)
 • • „ Program antynikotynowy „ (IV-VIII)
 • • „ Energy – drinki: energia czy chemia w puszce” (kl. IV-VIII)
 • • „ Cyberprzestępczość: zagrożenia – konsekwencje – profilaktyka (kl. V-VIII)
 1. W zakresie psychoedukacji:
 • •” Program wzmacniania poczucia wartości” – warsztaty kl. I-IV
 • • Jak uczyć się łatwo i przyjemnie (szkoła podstawowa)
 • • Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • • Arteterapia-wielozmysłowe poznawanie świata, relaksacja.
 • • Chcę mówić wyraźnie – ćw. usprawniające narządy mowy, oddechowe, słuchowe
 1. Propozycje tematów na spotkania z rodzicami;
 • • Profilaktyka logopedyczna – zaburzenia mowy i ich przyczyny
 • • Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne
 • • Dojrzałość szkolna
 • • Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica
 • • Jak pomagać dziecku w nauce
 • • Wychowanie od A-do Z
 • • Współczesne zagrożenia młodzieży
 • • Zachowania niepożądane u dzieci – jak sobie z nimi radzić
 • • Psychoedukacja dla mam dzieci w spektrum autyzmu.
 • • Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
 • • Wspieranie samodzielności dziecka
 • • Wybrane zagadnienia w zakresie rozwoju dzieci sześcioletnich
 • • Wpływ zabawy na rozwój dzieci
 • • Dzieci w socjal-mediach
 • • Psychoedukacja dla mam dzieci w spektrum autyzmu.
 1. Propozycje tematów na spotkania z radami pedagogicznymi
 • • Opinie i orzeczenia – interpretacja diagnozy i zaleceń w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
 • • Warsztat pracy z dzieckiem z ADHD w wieku przedszkolnym