• 1

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA  dla nauczycieli wspomagających

W ramach kontynuacji w roku szk. 2023/24 cyklicznych spotkań w tutejszej poradni, zapraszamy zainteresowanych nauczycieli  w dniu 2 listopada 2023 r. na godz. 11.30 .

Kolejne terminy:

14.12.2023r. o godz. 11:30

11.01.2024r. o godzinie 11:30

 

Koordynator Małgorzata Grabas

Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. 71 3920749