• 1

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie informuje, że z dniem

1 czerwca bieżącego roku uruchamia dodatkowe zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz rodziców.

Zapisy pod nr telefonu 713920749 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14.

Ilość miejsc ograniczona.

Oferujemy zajęcia dla różnych grup wiekowych – indywidualne i grupowe.

Informujemy, że zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja zadania przewidziana jest od czerwca do grudnia 2024 r.

Zapraszamy do kontaktu