• 1

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Strzelinie ogłasza nabór na zajęcia Treningu Zastępowania Agresji dla uczniów klas VI – VIII.

                Zajęcia będą odbywać się co tydzień w środy w godzinach 1500 1600.

 

Zapisy pod numerem telefonu: 71 392 07 49.

OFERTA PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DIAGNOZY ODBYWAJĄCE SIĘ W PORADNI:

 • • Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne zakresie potrzeb edukacyjnych oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych, zaburzeń integracji sensorycznych

TERAPIE I ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ NA TERENIE PORADNI

 • • Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna,
 • • Trening umiejętności społecznych
 • • Terapia ręki
 • • Arteterapia
 • • Terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • • Terapia SI
 • • Trening zastępowania agresji (VI-VIII)- cykl zajęć
 • • Trening umiejętności społecznych (I-IV)- cykl zajęć
 • • Pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów –terapia rodzin
 • • Trening umiejętności wychowawczych dla Rodziców
 • • Terapia pedagogiczna - Tyflopedagogiczna

PORADNIA OFERUJE W RAMACH KONSULTACJI:

 • • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • • Konsultacje w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego
 • • Konsultacje i porady dla uczniów i ich rodziców zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem
 • • Wspomaganie nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania oraz edukacji włączającej
 • • Wspomaganie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo
 • • „Dzień otwarty”- zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym.

DODATKOWO:

 • • Sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli wspomagających
 • • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny –udział w zespołach wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach lub konsultacjach
 • • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli

BADANIA PRZESIEWOWE – na terenie przedszkoli, szkół:

 • • Przesiewowe badania mowy
 • • Przesiewowe badania psychologiczno- pedagogiczne w klasach 0
 • • Badania słuchu Platforma Badań Zmysłów – na terenie poradni

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY:

 1. W zakresie orientacji zawodowej:
 • • Poznaj siebie –rola samooceny, zainteresowań w trafnym wyborze zawodu (kl. VIII)
 • • Ósmoklasisto –już dziś zaplanuj swoja przyszłość
 1. W zakresie profilaktyki uzależnień :
 • • „ Bezpieczeństwo” (kl. I-III)
 • • „ Sieciaki” (kl. I- III)
 • • „ Stop uzależnieniom” (kl. IV-VIII)
 • • „ Stop cyberprzemocy” (kl. IV-VIII)
 • • „ Program antynikotynowy „ (IV-VIII)
 • • „ Energy – drinki: energia czy chemia w puszce” (kl. IV-VIII)
 • • „ Cyberprzestępczość: zagrożenia – konsekwencje – profilaktyka (kl. V-VIII)
 1. W zakresie psychoedukacji:
 • •” Program wzmacniania poczucia wartości” – warsztaty kl. I-IV
 • • Jak uczyć się łatwo i przyjemnie (szkoła podstawowa)
 • • Bajkoterapia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • • Arteterapia-wielozmysłowe poznawanie świata, relaksacja.
 • • Chcę mówić wyraźnie – ćw. usprawniające narządy mowy, oddechowe, słuchowe
 1. Propozycje tematów na spotkania z rodzicami;
 • • Profilaktyka logopedyczna – zaburzenia mowy i ich przyczyny
 • • Wpływ zaburzeń mowy na trudności szkolne
 • • Dojrzałość szkolna
 • • Motywowanie dziecka do nauki – rola rodzica
 • • Jak pomagać dziecku w nauce
 • • Wychowanie od A-do Z
 • • Współczesne zagrożenia młodzieży
 • • Zachowania niepożądane u dzieci – jak sobie z nimi radzić
 • • Psychoedukacja dla mam dzieci w spektrum autyzmu.
 • • Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym
 • • Wspieranie samodzielności dziecka
 • • Wybrane zagadnienia w zakresie rozwoju dzieci sześcioletnich
 • • Wpływ zabawy na rozwój dzieci
 • • Dzieci w socjal-mediach
 • • Psychoedukacja dla mam dzieci w spektrum autyzmu.
 1. Propozycje tematów na spotkania z radami pedagogicznymi
 • • Opinie i orzeczenia – interpretacja diagnozy i zaleceń w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
 • • Warsztat pracy z dzieckiem z ADHD w wieku przedszkolnym

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelinie

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/24

Poniedziałek 7:30 - 18

Wtorek 7:30 - 18

Środa 7:30 - 18

Czwartek 7:30 - 18

Piątek 7:30- 18

Sekretariat 7:30 - 15

Rejestracja 9-14

Rejestracja telefoniczna 71/3920749  9-14

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej - zapraszamy do lektury.

Terapia - określony sposób leczenia, bądź usprawniania, za pomocą właściwie dobranych zabiegów.
Terapeuta to osoba, która specjalizuje się w określonym rodzaju terapii. Można się też spotkać z definicją, która określa terapeutę jako "specjalistę w dziedzinie terapii, znawcą metod terapii”.
Terapeuta stosując odpowiednie metody, testy oraz angażując pacjenta/klienta w rozwiązywanie określonych zadań i wykonywanie odpowiednich czynności, skutecznie wpływa na zmianę jego postępowania lub zachowania. W Polsce dość liczną grupę stanowią terapeuci zajęciowi, którzy poprzez organizację odpowiednich zajęć manualnych swoich podopiecznych wpływają na poprawę ich samopoczucia lub zachowania.*