• 1

ROZWÓD – JAKIE NIESIE ZA SOBĄ SKUTKI I JAK POSTĘPOWAĆ Z DZIECKIEM, GDY JEST JUŻ NIEUNIKNIONY…?

Dzieci 6 letnie w czasie swojego pobytu w przedszkolu zaczynają zapisywać czyste karty w swoich głowach. Ich umysł rozwija się, stopniowo nabywają kompetencji, które sprawią, że w wieku  6 lub 7 lat idą do szkoły i są w większości gotowe do podjęcia nowych wyzwań. Pewien zasób wiedzy, pojęć, wyobrażeń umożliwia im określenie wstępnego stosunku do szkoły. Obraz szkoły, wyobrażenia o przyszłych obowiązkach oraz zmiana statusu – przedszkolaka na ucznia kl. I – często jest zabarwiona emocjonalnie. Dzieci w tym okresie swego życia są chłonne wiedzy i nowych wrażeń, chcą zaspakajać swoje potrzeby poznawcze.

UWAGA !!! - W trakcie wizyty wymagany jest PESEL

WSZYSTKIE WIZYTY SĄ BEZPŁATNE

Aby mówić o motywacji trzeba się zastanowić czym ona jest? Motywacja to zespół czynności pobudzających do uczenia się. Budzenie chęci.

Osiągnięcia uczniów zależą od:

 • możliwości ucznia,
 • pracy nauczyciela,
 • świadomości ucznia,
 • środowiska rodzinnego i sytuacji materialnej ucznia,
 • wykształcenia rodziców,
 • atmosfery klasy,
 • grupy rówieśniczej,
 • doświadczeń z dzieciństwa.

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają:

 • zachęcane - uczą się wiary w siebie,
 • otaczane miłością, wyrozumiałością- uczą się cierpliwości,
 • chwalone — wdzięczności,
 • akceptowane - uczą się miłości, lubienia siebie,
 • uznane - uczą się mieć cel.

Artykuł ten ma na celu przybliżenie problemu nadpobudliwości psychoruchowej. Sądzę, że przedstawione informacje pozwolą zrozumieć problem, wskażą jak pomagać dzieciom z ADHD, by lepiej funkcjonowały w środowisku szkolnym i rodzinnym, znalazły przyjaciół, a u nauczyciela zyskały akceptację.

Podkategorie