• 1

UWAGA   RODZICE !!!    TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH 

Zapraszamy

RODZICE CZĘSTO, CZUJĄC SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA PROBLEMY, JAKIE PRZEŻYWAJĄ ICH DZIECI, PRÓBUJĄ ZNALEŹĆ SKUTECZNE ROZWIĄZANIA.

CHCĄC POMÓC PAŃSTWU W WASZYCH ZMAGANIACH RODZICIELSKICH, ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPIE WARSZTATOWO ? EDUKACYJNEJ, DZIĘKI KTÓREJ ŁATWIEJSZE STANIE SIĘ POROZUMIEWANIE SIĘ Z WŁASNYM DZIECKIEM.

WAŻNYM ELEMENTEM SPOTKAŃ JEST MOŻLIWOŚĆ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI.

GRUPA LICZY OKOŁO 10 OSÓB, SPOTYKA SIĘ RAZ NA DWA TYGODNIE.

TEMATYKA DOTYCZY MIĘDZY INNYMI:

  • ZASADY DOBREJ KOMUNIKACJI
  • UCZUĆ I ICH ROLI W TWORZENIU I UTRZYMANIU BLISKOŚCI
  • ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY
  • STRATEGII ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
  • WSPIERANIA SAMODZIELNOŚCI DZIECI
  • NOWYCH SPOSOBÓW CHWALENIA I KRYTYKOWANIA
  • UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA GRANIC

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE PRZY uL. POCZTOWEJ 17/1.

OSOBY PROWADZĄCE: mgr Elżbieta Kasprzyszak - psycholog/pedagog, mgr Agnieszka Grębowicz- psycholog

KONTAKT I ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 71/39 207 49

Diagnoza − kto może ją przeprowadzić i jak to wygląda?

Diagnozę może przeprowadzić osoba, która posiada certyfikat uprawniający do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii. Składa się z kilku spotkań (ok. 3 – 4, w zależności od tego jak szybko dziecko nawiąże kontakt z terapeutą, od aktywności dziecka, jego motywacji do wykonywania zadań).

Integracja sensoryczna − co to jest?

Integracja sensoryczna to proces organizujący (integrujący) docierające do mózgu informacje zmysłowe płynące ze środowiska i naszego ciała, tak aby mogły być one użyte do celowego działania, będącego odpowiedzią na wymagania otoczenia.

Należy pamiętać, że zaburzenia integracji sensorycznej tzw. zaburzenia przetwarzania sensorycznego to nie tylko problem dzieci. Z zaburzeń tych się nie wyrasta. Wiele osób dorosłych w wieku dziecięcym mogło prezentować zachowania charakterystyczne dla dysfunkcji SI a w życiu dorosłym deficyty te nadal mogą zaburzać funkcjonowanie, relacje z innymi ludźmi oraz powodować trudności w życiu zawodowym.

Druk do pobrania