• 1

UWAGA   RODZICE !!!    TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH 

 Odwołane zajęcia dnia 24.04.2024 r. 

Kolejne spotkanie 08.05.2024 r.

 

Pierwsze SPOTKANIE  14.02.2024 r. GODZ. 12:00

Zapraszamy

RODZICE CZĘSTO, CZUJĄC SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA PROBLEMY, JAKIE PRZEŻYWAJĄ ICH DZIECI, PRÓBUJĄ ZNALEŹĆ SKUTECZNE ROZWIĄZANIA.

CHCĄC POMÓC PAŃSTWU W WASZYCH ZMAGANIACH RODZICIELSKICH, ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPIE WARSZTATOWO ? EDUKACYJNEJ, DZIĘKI KTÓREJ ŁATWIEJSZE STANIE SIĘ POROZUMIEWANIE SIĘ Z WŁASNYM DZIECKIEM.

WAŻNYM ELEMENTEM SPOTKAŃ JEST MOŻLIWOŚĆ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI.

GRUPA LICZY OKOŁO 10 OSÓB, SPOTYKA SIĘ RAZ NA DWA TYGODNIE - TERMINY USTALANA SĄ NA PIERWSZYM SPOTKANIU, MOGĄ ULEC ZMIANIE Z WAŻNYCH POWODÓW.

TEMATYKA DOTYCZY MIĘDZY INNYMI:

  • ZASADY DOBREJ KOMUNIKACJI
  • UCZUĆ I ICH ROLI W TWORZENIU I UTRZYMANIU BLISKOŚCI
  • ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY
  • STRATEGII ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
  • WSPIERANIA SAMODZIELNOŚCI DZIECI
  • NOWYCH SPOSOBÓW CHWALENIA I KRYTYKOWANIA
  • UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA GRANIC

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE PRZY uL. POCZTOWEJ 17/1.

OSOBY PROWADZĄCE: mgr Kamila Zając-Rączka - psycholog

KONTAKT I ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 71/39 207 49

 

UWAGA   RODZICE !!!    TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH 

ODWOŁANE ZAJĘCIA DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2023 R. !!!!

Druk do pobrania

Należy pamiętać, że zaburzenia integracji sensorycznej tzw. zaburzenia przetwarzania sensorycznego to nie tylko problem dzieci. Z zaburzeń tych się nie wyrasta. Wiele osób dorosłych w wieku dziecięcym mogło prezentować zachowania charakterystyczne dla dysfunkcji SI a w życiu dorosłym deficyty te nadal mogą zaburzać funkcjonowanie, relacje z innymi ludźmi oraz powodować trudności w życiu zawodowym.