• 1

UWAGA   RODZICE !!!    TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH 

PIERWSZE SPOTKANIE  22.03.2023 r. GODZ. 12:00

TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ: 29 marzec, 05, 12, 19, 26 kwiecień, 10, 17, 24, 31 maj 2023 r. 

Zapraszamy

RODZICE CZĘSTO, CZUJĄC SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA PROBLEMY, JAKIE PRZEŻYWAJĄ ICH DZIECI, PRÓBUJĄ ZNALEŹĆ SKUTECZNE ROZWIĄZANIA.

CHCĄC POMÓC PAŃSTWU W WASZYCH ZMAGANIACH RODZICIELSKICH, ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPIE WARSZTATOWO ? EDUKACYJNEJ, DZIĘKI KTÓREJ ŁATWIEJSZE STANIE SIĘ POROZUMIEWANIE SIĘ Z WŁASNYM DZIECKIEM.

WAŻNYM ELEMENTEM SPOTKAŃ JEST MOŻLIWOŚĆ WYMIANY DOŚWIADCZEŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI.

GRUPA LICZY OKOŁO 10 OSÓB, SPOTYKA SIĘ RAZ NA DWA TYGODNIE - TERMINY USTALANA SĄ NA PIERWSZYM SPOTKANIU, MOGĄ ULEC ZMIANIE Z WAŻNYCH POWODÓW.

TEMATYKA DOTYCZY MIĘDZY INNYMI:

  • ZASADY DOBREJ KOMUNIKACJI
  • UCZUĆ I ICH ROLI W TWORZENIU I UTRZYMANIU BLISKOŚCI
  • ZACHĘCANIE DO WSPÓŁPRACY
  • STRATEGII ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW
  • WSPIERANIA SAMODZIELNOŚCI DZIECI
  • NOWYCH SPOSOBÓW CHWALENIA I KRYTYKOWANIA
  • UMIEJĘTNOŚCI STAWIANIA GRANIC

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W STRZELINIE PRZY uL. POCZTOWEJ 17/1.

OSOBY PROWADZĄCE: mgr Elżbieta Kasprzyszak - psycholog/pedagog

KONTAKT I ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 71/39 207 49