• 1
Przegląd Szukaj Do góry
Kategoria: Druki
 
Zaznacz wszystko:
Plików: 23
doc0 Wniosek o przesłanie karty z Poradni do Poradni HOT
Data 2021-11-18 Wielkość pliku 27.5 KB Download 14 406 Pobierz
doc1 Informacja szkoły o uczniu zagrożonym niedostosowaniem-społecznym lub niedostosowanym-społecznie HOT
Data 2019-06-19 Wielkość pliku 62 KB Download 18 917 Pobierz
doc2 Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie HOT
Data 2018-10-11 Wielkość pliku 67.5 KB Download 18 518 Pobierz
doc3 Wniosek o przeprowadzenie konsultacji HOT
Data 2018-10-11 Wielkość pliku 51 KB Download 18 156 Pobierz
doc4 Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych HOT
Data 2018-10-11 Wielkość pliku 56.5 KB Download 18 288 Pobierz
doc5 Wniosek o przeprowadzenie badania logopedycznego HOT
Data 2018-10-11 Wielkość pliku 53 KB Download 18 066 Pobierz
doc6 Wniosek o objęcie rodzica/prawnego opiekuna warsztatem kompetencji wychowawczych HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 17.12 KB Download 17 531 Pobierz
doc7 Wniosek o objęcie terapią rodzinną HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 33.5 KB Download 17 044 Pobierz
doc8 Wniosek o wydanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 34 KB Download 12 149 Pobierz
doc9 Wniosek o objęcie terapią w poradni w roku szkolnym HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 50.5 KB Download 11 359 Pobierz
doc10 Wniosek o konsultację HOT
Data 2018-07-09 Wielkość pliku 34 KB Download 10 939 Pobierz
doc11 Załącznik do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych HOT
Data 2018-03-22 Wielkość pliku 32.5 KB Download 10 661 Pobierz
doc12 Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka HOT
Data 2017-12-10 Wielkość pliku 49 KB Download 10 516 Pobierz
doc13 Wniosek dyrektora o zindywidualizowaną ścieżkę HOT
Data 2017-12-10 Wielkość pliku 47.5 KB Download 10 632 Pobierz
doc14 Zaświadczenie lekarskie - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 45.5 KB Download 10 251 Pobierz
doc15 Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne (niepełnosprawność ruchowa, afazja, autyzm, zespół Aspergera, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne) HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 47 KB Download 10 367 Pobierz
doc16 Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie, indywidualne przygotowanie przedszkolne HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 57 KB Download 8 964 Pobierz
doc17 Informacja szkoły o uczniu zdolnym HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 38.5 KB Download 8 478 Pobierz
doc18 Informacja szkoły o uczniu realizującym kształcenie specjalne HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 41 KB Download 8 423 Pobierz
doc19 Informacja od nauczyciela o uczniu kierowanym do diagnozy w poradni HOT
Data 2017-12-07 Wielkość pliku 28 KB Download 8 413 Pobierz
doc20 zgoda_na_badanie 2013 r HOT
Data 2015-12-28 Wielkość pliku 23 KB Download 11 143 Pobierz
doc21 wniosek dysleksja HOT
Data 2015-12-28 Wielkość pliku 44 KB Download 11 067 Pobierz
doc22 wniosek do dyrektora szkoły o badanie w poradni dysleksja gimnazjum ponadgimnazjalna HOT
Data 2015-12-28 Wielkość pliku 27.5 KB Download 17 189 Pobierz