• 1

mgr Elżbieta Kasprzyszak  dyrektor, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo - Wychowawczą na Uniwersytecie Wrocławskim oraz psychologię kliniczną na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym we Wrocławiu. Studia podyplomowe: Poradnictwo Zawodowe, Zarządzanie w Oświacie. Kurs Kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika,  kurs z terapii pedagogicznej. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią głównie  uczniów z dysleksją, ZKK dla klas I- III.

 

mgr Karolina Goszczyńska - psycholog, pedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk historycznych i Pedagogicznych, kierunek psychologia oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu na kierunku pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ;oligofrenopedagogiki , terapii pedagogicznej, surdopedagogiki , tyflopedagogiki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną / indywidualną i grupową/ dla dzieci z wadami słuchu i wzroku, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce o różnorodnym charakterze, zajęcia terapeutyczne z zakresu metody EEG-Biofeedback, oraz zajęcia warsztatowe / psychoedukacyjne/ w szkołach i przedszkolach.

        Przeprowadza badania przesiewowe w klasach 0 oraz badania słuchu.

 

mgr Anna Matyja  pedagog  nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia Podyplomowe: Pedagogika Specjalna ze specjalnością Oligofrenopedagogiki i Pedagogiki Leczniczej, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Kurs Kwalifikacyjny Terapia Pedagogiczna, Pedagogika Opiekuńczo ? Wychowawcza, Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

W poradni zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży, terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ogólnymi problemami w nauce, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Prowadzi zajęcia z elementami socjoterapii dla uczniów w szkołach, szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, warsztaty dla rodziców. Lider WDN.

  

mgr Aleksandra Turczyn  Zawistowska  nauczyciel dyplomowany

Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Opolskim, studia podyplomowe: Logopedia i Terapia pedagogiczna, Neurologopedia, kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika, kurs z zakresu terapii EEG ? Biofeedback, Certyfikat Program badań przesiewowych ?Widzę i słyszę".

W poradni zajmuje się terapią EEG - Biofeedback oraz diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy, m.in.:

  • ORM (Opóźniony Rozwój Mowy)
  • zaburzenia artykulacji
  • jąkanie

Działania profilaktyczne skierowane głównie do dzieci w wieku przedszkolnym podejmowane są na terapie przedszkoli i szkół i obejmują:

  • badania przesiewowe mające na celu wyłonienie dzieci z zaburzeniami mowy,
  • grupowe warsztaty logopedyczne dla dzieci, u których rozpoznano nieprawidłowości w rozwoju mowy
  • konsultacje, rady szkoleniowe, warsztaty dla nauczycieli dotyczące prawidłowości i zakłóceń w rozwoju mowy.

 

mgr Sabina Zalewska-Kruk - psycholog nauczyciel kontraktowy

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci w wieku szkolnym, z trudnościami w nauce, problemami z zachowaniem, a także z trudnościami emocjonalnymi. Prowadzi również terapię EEG Biofeedback oraz wg potrzeb zajęcia warsztatowe dla uczniów w szkołach.

Ukończone studia na Uniwersytecie Wrocławskim, od 2007 roku związana z Polskim Instytutem Ericksonowskim.

 

mgr Sylwia Dul-Stasienko  - pedagog, nauczyciel mianowany

Ukończyła Pedagogikę ze specjalnością: terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką na Uniwersytecie Opolskim. Posiada uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć z terapii ręki oraz dysleksji rozwojowej. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży. 

 

mgr Małgorzata Grabas- neurologopeda, pedagog,  nauczyciel dyplomowany, terapeuta ręki, arteterapeuta.

  • Ukończyła Pedagogikę  na Uniwersytecie Wrocławskim, neurologopedię (WSB) oraz Edukację Wczesnoszkolną i Sztukę na Uniwersytecie Opolskim ( Studia Podyplomowe).

Posiada specjalizację z nauczania zintegrowanego. Posiada uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć z terapii ręki i atreterapii.

Ukończyła szkolenia:

„Uczymy najmłodszych poprzez metody ITC (INTERACTIVE COMMUNICATION TECHNIQUES)-certyfikat, „Trening umiejętności wychowawczych” (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii), „Określanie przyczyn oraz zapobieganie dysleksji u dzieci we wczesnym okresie rozwoju”, „Metody realizacji idei integracji sensorycznej ”, „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci?”, „Diagnozowanie umiejętności uczniów po I etapie nauczania”, „Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo”, „ Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”, „Jak radzić sobie z agresją w szkole? Praca z dzieckiem o obniżonych wymaganiach edukacyjnych”, „Rozwój emocjonalny dziecka w przedszkolu”, „Koordynator procesu wychowawczego”, „Higiena pracy głosem”.

        W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy, z trudnościami w uczeniu się, ogólnymi problemami w nauce, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.

        Przeprowadza badania przesiewowe w klasach 0 oraz prowadzi zajęcia terapeutyczne w zakresie terapii logopedycznej, terapii ręki, arteterapii.

 

mgr Mariusz Gulczyński - pedagog, tyflopedagog, terapeuta ręki, trener TUS, nauczyciel mianowany

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Nauk Historyczno - Pedagogicznych, kierunek Gerontopedagogika oraz Resocjalizacja. Ukończył studia podyplomowe z zakresu: oligofrenopedagogiki , gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, tyflopedagogiki , edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, informatyki. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną indywidualną i grupową dla dzieci z wadami wzroku, prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce. Ukończył szkolenia: Terapeuty ręki, TUS I i II stopnia.

Dodatkowo pozostaje aktywnym członkiem Stowarzyszenia "Razem rozkodujemy Afazję".