• 1

Procedura "Niebieskiej Karty" pobierz

Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora PPP z dnia 31.01.2024r. w sprawie przyjęcia procedury podejmowania interwencji w sytuacji poderzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego pobierz

Zarządzenie nr 3/2024 Dyrektora PPP z dnia 31.01.2024r. w sprawie przyjęcia wymogów dot. bezpiecznych relacji między małoletnimi oraz zasad bezpiecznego korzystania z sieci pobierz

Zarządzenie nr 4/2024 Dyrektora PPP z dnia 31.01.2024r. w sprawie przyjęcia zasad i sposobu udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym standardów ochrony małoletnich do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania pobierz

Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora PPP z dnia 31.01.2024r. w sprawie przyjęcia zasad określających zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów ochrony małoletnich, a także zasad przygotowania personelu do ich stosowania oraz sposobów dokumentowania tej czynności pobierz

Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora PPP z dnia 31.01.2024r. w sprawie przyjęcia zasad zapewniających bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki pobierz

Standardy obowiązujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelinie pobierz

Księga zdarzeń zagrażających dobru małoletniego pobierz