• 1

     TERMINY POSIEDZEŃ  ZESPOŁU  ORZEKAJĄCEGO PPP  W  STRZELINIE 

                                        W ROKU  SZKOLNYM 2021/2022

 

 1. 02.09.2021r.
 2. 16.09.2021r.
 3. 30.09.2021r.
 4. 28.10.2021r.
 5. 25.11.2021r.
 6. 16.12.2021r.
 7. 20.01.2022r.
 8. 24.02.2022r.
 9. 24.03.2022r.
 10. 21.04.2022r.
 11. 12.05.2021 r.
 12. 26.05.2022r.
 13. 09.06.2022r.
 14. 23.06.2022 r.
 15. 30.06.2022r.
 16. 07.07.2022r.
 17. 25.08.2022r.

Terminy posiedzeń zespołu mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby klientów poradni.

 

Terminy posiedzeń zespołu orzekającego zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków rady pedagogicznej na posiedzeniu dnia 01 wrzesnia 2021 r.