• 1

     TERMINY POSIEDZEŃ  ZESPOŁU  ORZEKAJĄCEGO PPP  W  STRZELINIE 

                                        W ROKU  SZKOLNYM 2022/2023

 

 1. 01.09.2022r.
 2. 15.09.2022r.
 3. 29.09.2022r.
 4. 27.10.2022r.
 5. 24.11.2022r.
 6. 15.12.2022r.
 7. 26.01.2023r.
 8. 23.02.2023r.
 9. 30.03.2023r.
 10. 27.04.2023r.
 11. 25.05.2023r.
 12. 15.06.2023r.
 13. 29.06.2023r.
 14. 13.07.2023r.
 15. 31.08.2023r.

Terminy posiedzeń zespołu mogą ulec zmianie z uwagi na potrzeby klientów poradni (szczególnie podyktowane problemami zdrowotnymi).

 

Terminy posiedzeń zespołu orzekającego zostały pozytywnie zaopiniowane przez członków rady pedagogicznej na posiedzeniu dnia 01 wrzesnia 2022 r.