• 1

W przypadku gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczna poradnia specjalistyczna, stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców dziecka, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielania pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

Uwaga !!!

Zmiana wniosku zgłaszającego dziecko na badania diagnostyczne do poradni

Druk dostępny w zakładce druki do pobrania

UWAGA!!!

KONSULTACJE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK W GODZINACH OD 11 - 13

GODZINY DOSTĘPNOŚCI W PORADNI:

PONIEDZIAŁEK             12-14 - PEDAGOG

                                       15-16 -  LOGOPEDA                                                                             

ŚRODA                           8 - 9  - PEDAGOG/PSYCHOLOG

                                       13-14 - PSYCHOLOG

CZWARTEK                   12 - 13 - PEDAGOG/NEUROLOGOPEDA

PIĄTEK                          10 - 11 - PEDAGOG

                                       11 - 12 PSYCHOLOG